Խա
ՍՍեՂՆՍԳՈՐԾՈՒԹԻՒՆ
աաաաաա
ARMENIAN RELIEf CROSS Of LEBANON
ԼԻՐԱՆԱՆԱՀԱ-Յ ՕԳՆՕՒԹհԱՆ ՒԱՉ
.
^
^
 

Armenian Embroidery - 1/48

Next